Czy przyszłością są spotkania cyfrowe?

Ponieważ rok 2021 wciąż niesie ze sobą wiele wyzwań, przed którymi staliśmy w 2020 roku, spotkania i imprezy w tradycyjnej formie wydają się być odległym wspomnieniem. Ponieważ pandemia Covid-19 wpływa obecnie na każdy aspekt życia, na całym świecie doświadczamy najtrudniejszych czasów naszego pokolenia.

Wobec ogólnych dotkliwych problemów brak imprez branżowych wydaje się niewielką sprawą, jednak dla wielu osób stanowiły one ważne źródło wsparcia. Ponieważ powrót tych imprez jest mało prawdopodobny w tym sezonie, zastanawiamy się, w jaki sposób możemy zorganizować covidowo bezpieczne spotkania w opcji zdalnej – na dzisiaj i na przyszłość.

Zobaczyć to uwierzyć

Zazwyczaj spotkania branżowe służyły do demonstrowania działania oferowanych produktów – producenci przekonują do wiary w naszą ofertę, ale także udzielają porady, jak wykorzystać je w optymalny sposób w kontekście szerszych praktyk rolniczych. Sukces tych wydarzeń opiera się na możliwości zdobycia doświadczeń, ale mamy przyjemność zasygnalizować, że zastanawiamy się, w jaki sposób możemy tworzyć treści mogące przekazywać doświadczenia…

Dzielenie się doświadczeniami za pomocą cyfrowej technologii

Dni Pola 360˚

Mamy nadzieję, że dzięki innowacyjnemu filmowaniu pól testowych przez cały sezon, a następnie dzięki stworzeniu wirtualnej wizyty w terenie umożliwimy Ci wirtualną obecność, która pozwoli na zdobycie doświadczenia, nawet jeśli będą to jedynie doznania zdalne. Zakres doświadczenia obejmowałby porównania działek 360 360˚ z uzupełnieniem o dodatkowe zdjęcia laboratoryjne, wywiady z ekspertami (farma i dostawca, nie wierz nam tylko na słowo!)

Sesje pytań do ekspertów

Transmitowane na żywo dyskusje przy okrągłym stole z ekspertami technicznymi i fachowcami handlu detalicznego, omawiające wyzwania i rozwiązania dla rolnictwa. Jeśli nie możemy fizycznie być w tym samym miejscu, to jest to najlepsze dostępne rozwiązanie. W tym scenariuszu HELM może działać jako koordynator treści pozyskiwanych z wielu źródeł.

Cyfrowe wizyty testowe na żywo

Transmisja na żywo podczas sezonu z naszych witryn. Dzięki ewolucji transmisji na żywo Facebooka, Twittera, Instagrama i Tik Tok nie ma rzeczy niemożliwych i możemy sięgać nieba. Skoro o niebie mowa… Chcielibyśmy również przejść na wyższy poziom i włączać treści z naszej platformy cyfrowej SKYFLD® – dając Ci wgląd w filmy, dane i obraz z satelity. Super technika i super treści!