Polityka prywatności

HELM AG (spółka zwana dalej „my" lub „Administrator danych"), Nordkanalstrasse 28, 20097 Hamburg, Niemcy jest odpowiedzialna za tę stronę.

Z inspektorami ochrony danych można się skontaktować za pośrednictwem następującego adresu e-mail: datenschutzbeauftragter@helmag.com.

1. Definicje

Terminy "dane osobowe" lub "dane" odnoszą się do wszystkich informacji związanych ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną. „Możliwa do zidentyfikowania" oznacza osobę fizyczną, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności za pomocą identyfikatora, takiego jak: imię i nazwisko, numer indeksu, dane dotyczące lokalizacji lub jedną bądź kilkoma cechami, które są wyrazem tożsamości fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, psychologicznych, ekonomicznych, kulturalnych lub społecznych tej osoby fizycznej.

"Podmiot, którego dane dotyczą" oznacza identyfikowalną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, na przykład Państwa samych.

"Administrator danych" oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie decyduje o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych.

"Przetwarzanie" lub "proces" odnosi się do wszystkich procedur przeprowadzonych ręcznie lub automatycznie lub wszystkich takich serii procedur związanych z danymi osobowymi, takich jak gromadzenie, zestawianie, organizowanie, przypisywanie, zapisywanie, regulacja lub modyfikacja, wybór, wywoływanie, wykorzystywanie, zapewnianie dostępu poprzez transfer, rozpowszechnianie lub z innym dowolnym sposobem udostępniania danych, porównywania, łączenia, ograniczania lub usuwania. Przetwarzanie odnosi się do odpowiedniego działania.

"Przetwarzający" oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ władzy publicznej, agencję lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu Administratora danych.

Ponadto, terminy użyte w niniejszej Polityce prywatności odpowiadają terminom stosowanym w art. 4 Europejskiego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych („RODO"). Należy odnieść się do dodatkowych i odmiennych wymagań, zgodnie z lokalnym prawem w punkcie  niniejszej Polityki prywatności.

2. Przetwarzanie danych

Przetwarzamy dane osobowe, które udostępniają nam Państwo za pośrednictwem naszej strony internetowej lub za pośrednictwem poczty e-mail, na targach lub wystawach, w sposób opisany poniżej.

2.1 Odwiedziny naszej strony internetowej

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej przeglądarka automatycznie przesyła nam informacje, które są tymczasowo zapisywane w dzienniku zdarzeń. Informacje te obejmują adres IP użytkownika, datę i godzinę wejścia, odchylenie czasowe z GMT, kod statusu HTTP oraz nazwę domeny witryny, z której użytkownik odwiedził naszą stronę internetową (URL strony odsyłającej). Przetwarzamy te dane w celu zapewnienia prawidłowego wyświetlania, użytkowania, stabilności i bezpieczeństwa naszej strony internetowej.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 (1) 1(f) RODO. Wyżej wymienione przetwarzanie danych zapewnia uzasadniony interes.

Ponadto, na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w poniższym punkcie 2.4 niniejszej Polityki prywatności.

2.2 Kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub dotyczące innych kwestii, umożliwiamy Państwu kontakt z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego (link na górze po prawej stronie). W tym kontekście przetwarzamy Państwa dane osobowe (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, dane dotyczące Państwa firmy i stanowiska), aby móc udzielić spersonalizowanej odpowiedzi na Państwa pytanie.

W związku z tym przetwarzanie danych jest konieczne, aby opracować z Państwem środki poprzedzające umowę (art. 6 (1) 1 (b) RODO) lub w oparciu o nasz uzasadniony interes, aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie (art. 6 (1) 1(f) RODO).

2.3 Kontakt poprzez e-mail

Mogą Państwo również skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub inne zapytania. Przetwarzamy Państwa dane, tj. Państwa adres e-mail, adres docelowy, adres IP, program poczty elektronicznej, datę i godzinę Państwa e-maila, treść Państwa e-maila, a także informacje, które Państwo podają, abyśmy mogli indywidualnie odpowiedzieć na Państwa zapytanie.

W związku z tym przetwarzanie danych jest konieczne, aby opracować z Państwem środki poprzedzające umowę (art. 6 (1) 1 (b) RODO) lub w oparciu o nasz uzasadniony interes, aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie (art. 6 (1) 1(f) RODO).

2.4 Pliki cookie

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookie. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze lub innych urządzeniach końcowych, takich jak smartfon lub tablet. Wykorzystywanie plików cookie pomaga nam zaprojektować naszą stronę internetową, aby zaspokoić potrzeby użytkowników i stale ją optymalizować, a także analizować sposób korzystania z naszej strony internetowej w celu jej poprawy, aby lepiej służyła zainteresowanym.

Na przykład pliki cookie sesji pokazują nam, kiedy odwiedzają Państwa poszczególne strony naszej witryny. Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej witryny.

Ponadto wykorzystujemy również tymczasowe plików cookie zapisywane na komputerze lub urządzeniach końcowych przez określony czas. Te pliki cookie wskazują nam, jakie dane zostały wprowadzone i jakie ustawienia wybrano podczas poprzednich odwiedzin na naszej stronie internetowej, dzięki czemu nie muszą ich Państwo ponownie wprowadzać, ani wybierać.

Ponadto stosujemy pliki cookie do śledzenia, aby statystycznie rejestrować korzystanie z naszej strony internetowej i w ten sposób zoptymalizować naszą witrynę.

Wykorzystywanie plików cookie może wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych, np. adresu IP i informacji o tym jak Państwo korzystają z naszej witryny. Przetwarzanie Państwa danych w związku z naszym wykorzystaniem plików cookie w wyżej wymienionych celach opiera się na naszym uzasadnionym interesie, aby osiągnąć powyżej i poniżej wymienione cele (art. 6 (1) 1 (f) RODO) i / lub, jeśli wymaga tego prawo, w oparciu o Państwa zgodę (art. 6 (1) 1(a) RODO). 

Podczas pierwszych odwiedzin na naszej stronie internetowej będą Państwo musieli wyraźnie zaakceptować użycie plików cookie za pomocą przycisku "Zaakceptuj", który zostanie aktywowany w powiadomieniu cookie. W każdym razie należy pamiętać, że można zablokować lub wyłączyć pliki cookie, konfigurując przeglądarkę tak, aby blokowała instalację niektórych lub wszystkich plików cookie. Niemal wszystkie przeglądarki umożliwiają automatyczne powiadamianie o obecności plików cookie lub automatyczne ich blokowanie. Jeśli zablokują Państwo pliki cookie, można nadal korzystać z naszej witryny, chociaż niektóre usługi mogą być ograniczone, w efekcie czego mogą Państwo być mniej zadowoleni z użytkowania naszej strony.

Na naszej stronie wykorzystujemy następujące pliki cookie:

Pliki cookieUsługodawcaPrzeznaczenieRezygnacja/OdmowaTryb
cookieconsent_dismissed
(powiadomienia cookie na górze strony)
HELM AGSprawdza, czy użytkownik zaakceptował pliki cookie.Niemożliwa, ponieważ jest to konieczne do przepisów technicznych strony internetowej.1 rok
fe_typo_user
(standardowe pliki cookie sesji TYPO3)
HELM AGIdentyfikuje sesję użytkownika za pomocą losowo wygenerowanego kodu numerycznego.Niemożliwa, ponieważ jest to konieczne do przepisów technicznych strony internetowej.session cookie
(automatycznie usuwany po opuszczeniu witryny)
_ga (Google Analytics)Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View
CA 94043 USA (“Google”)
Rejestruje informacje o aktywności użytkownika na stronie.https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl2 lata
_gid (Google Analytics)GoogleRejestruje informacje o aktywności użytkownika na stronie.https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=plhttps>https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=plhttpssession cookie
(automatycznie usuwany po opuszczeniu witryny)


Szczegółowo:

cookieconsent_dismissed
Za pomocą tego pliku cookie możemy stwierdzić, czy potwierdzili Państwo akceptację powiadomienia o pliku cookie, klikając "Akceptuj"; jeśli tak, strona nie będzie wyświetlać tego powiadomienia ponownie. W związku z tym, Państwa adres IP będzie zapisany, dopóki nie opuszczą Państwo witryny.

fe_typo_user
Jest to standardowy plik cookie sesji TYPO3, który przechowuje informacje dotyczące Państwa bieżących odwiedzin na stronie (wraz z Państwa anonimowym adresem IP i czasem odwiedzin). W tym celu tworzy się wygenerowany losowo kod numeryczny, który pozwala naszej witrynie rozpoznać użytkownika, dopóki nie zamkną Państwo przeglądarki. Na przykład podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej zostanie zachowana Państwa preferencja językowa.

Google Analytics
Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. ciasteczka/cookies (patrz wyżej). Informacje generowane przez plik cookie dotyczące korzystania z tej strony internetowej są przekazywane na serwer Google i tam przechowywane. Wybraliśmy funkcję anonimizacji adresów IP na tej stronie. W rezultacie Twój adres IP zostaje skrócony przez Google, w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, przed przekazaniem go do USA. Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z witryny internetowej, tworzenia raportów dotyczących aktywności witryny oraz świadczenia dalszych usług na rzecz operatora witryny w związku z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę w kontekście Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.
Korzystanie z plików cookie Google Analytics opiera się na Twojej zgodzie, art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Przekazywanie danych osobowych do USA w wyjątkowych przypadkach opiera się na tzw. standardowych klauzulach umownych UE. Ta strona internetowa korzysta z funkcji "charakterystyki demograficznej" Google Analytics. Umożliwia to generowanie raportów zawierających stwierdzenia dotyczące wieku, płci i zainteresowań odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklam opartych na zainteresowaniach Google oraz z danych odwiedzających od osób trzecich. Dane te nie mogą być przypisane konkretnej osobie. Możesz wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie, przechodząc do ustawień reklam na koncie Google. Użytkownik może w dowolnym momencie zapobiec korzystaniu z Google Analytics, w tym funkcji "demograficznych", instalując wtyczkę przeglądarki Google, która ustawia plik cookie rezygnacji, lub wybierając odpowiednie ustawienie w oprogramowaniu przeglądarki. Obie opcje uniemożliwią korzystanie z analityki internetowej tylko wtedy, gdy korzystasz z przeglądarki, na której zainstalowano wtyczkę i jeśli nie usuniesz pliku cookie rezygnacji. Należy pamiętać, że w tym przypadku użytkownik może nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Więcej informacji można znaleźć na stronie . Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych użytkownika w usłudze Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google: https

2.5 Informacje i reklama

Możesz przekazywać nam swoje dane osobowe zarówno cyfrowo za pośrednictwem naszej strony internetowej, jak i lokalnie na targach i podobnych imprezach za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, aby otrzymywać informacje i reklamy dotyczące naszych aktualnych produktów i usług, a także informacje o dostępie do platform cyfrowych zarządzania gospodarstwem rolnym HELM AG pocztą, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. W zależności od Twoich wymagań przetwarzamy następujące dane:

W celu przesyłania Państwu informacji i reklam stosujemy procedurę Podwójnej zgody (Double-Opt-In). Oznacza to, że informacje i reklamy wysyłamy na Państwa adres e-mail dopiero wtedy, gdy potwierdzą Państwo swoją zgodę poprzez kliknięcie na przesłany przez nas link, w odpowiedzi na Państwa zapytanie e-mailowe.

Gromadzenie wyżej wymienionych danych osobowych służy do tego, aby wysyłać odpowiednie informacje i reklamy do właściwych grup docelowych. Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO).

W celu dostarczania informacji i reklam korzystamy z usług dostawcy Salesforce. Aby wybrać odpowiednie załączniki do wiadomości e-mail i wybrać odpowiednią grupę docelową odbiorców dla konkretnych informacji i reklam, dane są przekazywane do Salesforce (Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Straße 31, D-80636 Monachium) i tam przetwarzane. Zawarliśmy z Salesforce umowę, która reguluje przetwarzanie takich zamówień umownych. Salesforce przetwarza Państwa dane osobowe w USA w oparciu o dodatkowo uzgodnione standardowe klauzule umowne zgodnie z Art. 46 Abs. 2 lit. c RODO. Dodatkowo, przetwarzając dane poza Unią Europejską, Salesforce zobowiązuje się do przestrzegania wiążących wewnętrznych przepisów dotyczących prywatności danych zgodnie z art. 46 Abs. 2 lit. b RODO ("wiążące reguły korporacyjne"), w celu zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony danych.

3. Usługi świadczone przez strony trzecie

3.1 Czcionki internetowe Google

Na naszej stronie internetowej używamy tzw. czcionek internetowych, które są dostarczane przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Dostawcą usługi jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Podczas uzyskiwania dostępu do witryny przeglądarka wczytuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki w celu prawidłowego wyświetlania tekstów i czcionek.

W tym celu przeglądarka, z której korzystasz, musi łączyć się z serwerami Google. Dzięki temu Google może uzyskać informacje o tym, że nasza strona została udostępniona za pośrednictwem Twojego adresu IP. Korzystanie z Google Web Fonts jest skierowana na jednolitą i przyjemną prezentację naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeśli przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych Google, zostanie użyta standardowa czcionka z komputera.

Więcej informacji na temat czcionek internetowych Google można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

3.2 Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Wspomniani usługodawcy, z których korzystamy, mogą przekazywać niektóre Twoje dane osobowe do USA, a tym samym poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Przekazywanie Twoich danych do USA przez Google odbywa się w oparciu o tzw. standardowe klauzule umowne UE.

4. Dostęp do Państwa danych i transfer do stron trzecich

Pracownicy jak i spółki stowarzyszone HELM AG mają dostęp do Państwa danych.

Ponadto zlecamy stronom trzecim przetwarzanie danych w naszym imieniu (jako Przetwarzającym). W takich przypadkach stosunki  umowne tych stron trzecich z nami regulują wymagania obowiązującej ustawy o ochronie danych.

Naszym dostawcom usług transportowych i spedycyjnych przekazujemy dane niezbędne do świadczenia usług transportowych i spedycyjnych.

W innym przypadku Państwa dane nie zostaną przekazane stronom trzecim (jako Administratorom danych), chyba że z góry o tym Państwa poinformujemy, a przekazanie danych stronom trzecim jest dozwolone na mocy obowiązującego przepisu ustawowego (np. Państwa wyraźna zgoda, wykonanie umowy, lub na podstawie innych przepisów ustawowych) lub jesteśmy prawnie zobowiązani udostępnić te dane, aby spełnić obowiązujący wymóg ustawowy.

Następujące firmy zewnętrzne pełnią dla nas funkcję Przetwarzających:

Wsparcie
Millemedia GmbH
Borselstraße 3
D-22765 Hamburg (Niemcy)

Usługodawca
Mittwald CM Service GmbH & Co. KG
Königsberger Straße 4-6
32339 Espelkamp (Niemcy)

Dystrybucja informacji i reklamy
Salesforce.Com Germany GmbH
Erika-Mann-Straße 31
80636 Munich (Niemcy)

5. Czas przechowywania danych

Zasadniczo przechowujemy dane osobowe tylko wtedy, gdy pierwotnie zamierzony i zatwierdzony cel ich zapisania i przechowywania został spełniony.
Bez względu na powyższą ogólną zasadę dane nie są usuwane, jeżeli informacje te są niezbędne do wypełnienia ustawowego obowiązku, który powinniśmy przestrzegać. Na przykład podlegamy ustawowym przepisom dotyczącym przechowywania danych handlowych i podatkowych, które wymagają przechowywania pewnych danych przez okres do dziesięciu lat zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym.

6. Państwa prawa

Mają Państwo następujące prawa:

prawo do informacji i dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych (art. 15 RODO)

prawo do poprawiania i / lub uzupełniania przetwarzanych danych osobowych (art. 16 RODO)

prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO) lub do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO)

prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).

Przysługuje Państwu prawo do złożenia oficjalnej skargi do właściwego organu nadzoru.

Mają Państwo prawo zgodnie z postanowieniami art. 21 (1) i art. 21 (2) RODO, do odmówienia przetwarzania Państwa danych osobowych w każdym momencie, który jest wykonywany w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów (art. 6 (1) 1(f) RODO).

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, mają Państwo prawo wycofać tę zgodę w dowolnym czasie.

Aby skorzystać z tych praw, prosimy o wysłanie e-maila do naszych Inspektorów ochrony danych, korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 8.

7. Bezpieczeństwo Państwa danych

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zgodnie z art. 12 RODO. Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby zapewnić, że nasze dane osobowe są chronione przed utratą, manipulacją, zniszczeniem i nieupoważnionym dostępem. Zgodnie z rozwojem technologicznym nieustannie poprawiamy nasze środki bezpieczeństwa.

8. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących ochrony danych, prosimy o kontakt z naszymi inspektorami ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej (datenschutzbeauftragter@helmag.com).

Ciągły rozwój internetu wymaga od nas aktualizacji naszej Polityki prywatności danych. Na niniejszej stronie będziemy publikować wszystkie wymagane zmiany.

Niemcy / Hamburg, 19.11.2020