LAITANE®

Szybkie uderzenie w parcha, rejestracja w jabłoni, gruszy, winorośli i grochu.

Fungicyd, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), o działaniu powierzchniowym i wgłębnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie przed chorobami powodowanymi przez grzyby. Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna środka należy do grupy 9.

Zawarty w środku pirymetanil w ilości 400 g/l szybko uderza w parcha.

Zwalcza

  • parch jabłoni
  • parch gruszy
  • szara pleśń

back-to-top