Centrala (Operatorów witryn)

HELM AG
Nordkanalstrasse 28
20097 Hamburg
Germany

Tel.: +49 40 2375-0
Fax: +49 40 2375-1845

E-Mail: info@helmag.com
Internet: www.helmag.com

Rejestr Handlowy: Sąd Rejonowy w Hamburgu
Numer rejestracji: HRB 22263
Numer Informacji Podatkowej: DE 118619592

Zarząd

Stephan Schnabel, Prezes
Bernd Stoiber
Dr. John Lührs
Dr. Martin Kuzaj
Axel Viering

Rada Nadzorcza

Petra Scharner-Wolff, Prezes
Bruno Piacenza
David M. Neumann