Krajobraz w rolnictwie stale się zmienia. Nigdy wcześniej rolnicy nie stali wobec tak ogromnych wyzwań z powodu nieprzewidywalności pogody, niestabilności światowych rynków żywności, czy presji na odporność upraw na zagrożenia ze strony chwastów, szkodników, chorób i dostępności zasobów. Firma HELM CROP SOLUTIONS zajmuje się opracowywaniem i wprowadzaniem na rynek rozwiązań służących ochronie i optymalizacji upraw na całym świecie. Nasz asortyment produktów i usług obejmuje szeroką gamę opcji nawozów wspomagających zdrowy rozwój upraw, najlepsze w swojej klasie środki chemiczne wspomagające ochronę upraw oraz oparte na danych cyfrowe rozwiązania, które zapewniają optymalizację nakładów.

Mamy ponad 100 filii i biur w ponad 30 krajach, co pomaga nam w udzielaniu wsparcia na całym świecie.

Więcej o nas

Produkty Ochrony Upraw

Nasz asortyment produktów i usług obejmuje szeroką gamę opcji nawozów wspomagających zdrowy rozwój upraw, najlepsze w swojej klasie środki chemiczne wspomagające ochronę upraw oraz cyfrowe rozwiązania, które w oparciu o dane zapewniają optymalizację nakładów.

Środki Grzybobójcze

Chronią Twoje uprawy przed chorobami.

Herbicydy

Chronią przed szerzeniem się chwastów i traw na polach uprawnych.

Regulatory Wzrostu Roślin

Sprawiają, że Twoje uprawy są stabilne i wytrzymałe aż do zbiorów.

Dalsze informacje