GRASSER® 100 EC

Wysoka skuteczność, niska dawka

Środek pobierany jest bardzo szybko przez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów. Działanie środka na chwasty objawia się przebarwieniem, a następnie zasychaniem najmłodszych liści i widoczne jest po upływie około 7-14 dni od opryskiwania. Pełny efekt jest widoczny po około 2-3 tygodniach.
 

Właściwości produktu

  • chizalofop-P-etylowy
  • grupa A – inhibitory karboksylazy acetylo-CoA [ACC])
  • koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
  • Środek wykazuje działanie układowe. Pobierany jest bardzo szybko przez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów. Działanie środka na chwasty objawia się przebarwieniem, a następnie zasychaniem najmłodszych liści i widoczne jest po upływie około 7-14 dni od opryskiwania lub nawet wcześniej w sprzyjających warunkach. Pełny efekt jest widoczny po około 2-3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza przyśpieszają działanie, a niska temperatura i susza je spowalnia. Opady deszczu występujące w 3 godziny po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka. Środek Digator 100 EC stosuje się nalistnie po wzejściu chwastów. Chwasty jednoroczne są najbardziej wrażliwe na działanie środka od fazy 2 liści do początku krzewienia, perz właściwy w fazie 4-6 liści.
  • Środek stosować w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów uwzględniając zalecane fazy rozwojowe rośliny uprawnej. Po zabiegu zwalczania perzu nie wykonywać mechanicznej uprawy przez okres 1 miesiąca. Nie stosować środka, gdy temperatura powietrza przekracza 27°C.

Chwasty zwalczane

w dawce 0,45 - 0,6 l/ha: 
samosiewy zbóż, wyczyniec polny, miotła zbożowa, owies głuchy, chwastnica jednostronna, stokłosa miękka, życica wielokwiatowa.
Środek zastosować od fazy 2 liści do pełni fazy krzewienia chwastu, niższą dawkę stosować do początku fazy krzewienia.

w dawce 1 l/ha:
perz właściwy.
Środek zastosować od fazy 2 do 6 liści chwastu.

chwasty odporne:
rośliny dwuliścienne.

back-to-top