RIMURON® 25 WG

Niezawodny w zwalczaniu perzu i innych chwastów

Środek zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów syntazy acetylomleczanowej (ALS), co prowadzi do blokowania biosyntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym do zaburzeń w biosyntezie białek, a w efekcie zahamowania rozwoju i wzrostu chwastów. Środek jest pobierany głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie do stożków wzrostu. Efekt chwastobójczy widoczny jest w okresie 7-20 dni po zabiegu. Najlepiej działa na chwasty roczne znajdujące się w fazie 2-3 liści. Środek wykazuje selektywność czynną, tzn. kukurydza i ziemniaki rozkładają go do związków nieaktywnych.
 

Właściwości produktu

 • rimsulfuron
  Grupa B
  Granulat do sporządzania zawiesiny wodnej.
 • Zwalcza: chwastnica jednostronna, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, perz właściwy, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna.
 • Kukurydza:
  A. Zabieg jednorazowy
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/ha.
  Rimuron 25 WG 50 g/ha + Helm Surfer Plus 0,2 l/ha.
  Termin stosowania: środek stosować w fazie 2-6 liści kukurydzy (BBCH 12 – 16).
  B. System dawek dzielonych (zabieg dwukrotny)
  Pierwszy zabieg
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania (w systemie dawek dzielonych): 30 g/ha.
  Rimuron 25 WG 30 g/ha + Helm Surfer Plus 0,2 l/ha.
  Termin stosowania: środek stosować w fazie 2-6 liści kukurydzy (BBCH 12 – 16).
  Drugi zabieg Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania (w systemie dawek dzielonych): 20 g/ha Rimuron 25 WG 20 g/ha + Helm Surfer Plus 0,2 l/ha. Termin stosowania: środek stosować po upływie 8-10 dni od wykonania pierwszego zabiegu (BBCH > 16).
 • Ziemniak:
  A. Zabieg jednorazowy
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/ha. Rimuron 25 WG 50 g/ha + Helm Surfer Plus 0,2 l/ha.
  Termin stosowania: środek stosować od 9 liścia (powyżej 10 cm wysokości) do początku wydłużania głównej łodygi (poniżej 20 cm wysokości) (BBC 20-30).
  B. System dawek dzielonych (zabieg dwukrotny)
  Pierwszy zabieg Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania (w systemie dawek dzielonych): 30 g/ha. Rimuron 25 WG 30 g/ha + Helm Surfer Plus 0,2 l/ha
  Termin stosowania: środek stosować w fazie rozwinięcia 9 liścia (powyżej 10 cm wysokości) (BBCH 20)
  Drugi zabieg Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania (w systemie dawek dzielonych): 20 g/ha Rimuron 25 WG 20 g/ha + Helm Surfer Plus 0,2 l/ha.
  Termin stosowania: środek stosować po upływie 8-10 dni od wykonania pierwszego zabiegu, do początku wydłużania głównej łodygi (poniżej 20 cm wysokości) (do BBCH 30).

Chwasty zwalczane

chwastnica jednostronna, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, perz właściwy, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna,

Chwasty średniowrażliwe: komosa biała, psianka czarna, rdest plamisty, rdestówka powojowata (syn. rdest powojowaty), rumianek pospolity, szczyr roczny

back-to-top