Jako firma globalna ponosimy odpowiedzialność społeczną wobec klientów, pracowników, inwestorów i społeczeństwa. Ta odpowiedzialność społeczna obejmuje przestrzeganie przrez nas obowiązujących przepisów prawa w każdym miejscu i czasie. Aby to zapewnić, wdrożyliśmy kompleksowy system środków.

Jego podstawą jest

Kodeks postępowania HELM (HCOC).

HCOC określa podstawowe zasady i reguły zgodności, zgodnie z którymi działamy w firmie HELM.

Download HCOC